2014-08-27

Idéburet företagande Idéburna organisationer buntas ihop med kommersiella bolag på grund av Göteborgs stads motstånd mot alla privata vårdföretag. Det gör att vård och omsorg som göteborgarna vill ha hotas. ”Vi i Famna Väst, en del av Riksorganisationen Famna, har en sak gemensamt. Vi är fem privata utförare inom vård och omsorg (Bräcke diakoni, Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, [...]


2014-08-25

Idéburet företagande I sin valmanifest skriver Kristdemokraterna om ”Välbefinnande och värdighet för äldre”. ”Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. En äldre person har, precis som yngre, individuella behov som inte kan tillgodoses i en mall, i ett standardbeslut. Vård och omsorg måste därför utformas utifrån den enskilda människans behov. Mycket har åstadkommits [...]


2014-08-14

Idéburet företagande Centerpartiets partiledare Annie Lööf pratar om vinster i välfärden . ”– Jag är för högre kvalitet och att människor ska få bestämma vilken vårdcentral man ska gå till eller vilken hemtjänst man ska använda. Då krävs alternativ och då behöver vi ha ideella, offentliga och privata aktörer. Företag behöver ge överskott för att existera, annars går de [...]


2014-08-14

Idéburet företagande Skulle du vilja starta ett icke-vinstdrivande/ idèburet företag inom vård, omsorg och social omsorg? Ta då hjälp av projektet ”Fler Vägar och Värden i Vården”! Välkommen till en inspirationsträff med information om, och en utbildning kring, idéburet företagande inom vård och social omsorg.   Mer information hittar du här:


2014-08-12

Idéburet företagande Valet närmar sig. Med pressmeddelanden, sommartal och sommarfika vill partierna få oss att förstå hur de vill forma framtiden. Lars Pettersson, generalsekreterare, lyssnar särskilt efter det som handlar om vård och social omsorg, om drivkrafter och om syften med företagande.   Botanisera gärna på partiernas hemsidor och fundera på vilken plats och roll de idéburna organisationerna har i [...]


2014-08-08

Okategoriserade Regeringen utsåg idag Ingvar Mattson, nuvarande kanslichef på riksdagens finansutskott, till generaldirektör för Statskontoret. Han tillträder den 1 oktober. -Statskontoret bistår regeringen med att bland annat granska statlig verksamhet och utveckla förvaltningspolitiken. Ingvar Mattsson är starkt engagerad i de förvaltningspolitiska frågorna, berättade Stefan Attefall vid regeringens sommarfika den 7 augusti. Socialdepartementet, 7 augusti 2014 Powered [...]


2014-07-04

Idéburet företagande Varje dag bedriver idéburna verksamheter vård och social omsorg utan vinstutdelning. Det sker med bra kvalitet, nyskapande och det tilldrar sig allt större politiskt intresse. Verksamheterna drivs som ideella och ekonomiska föreningar, som stiftelser och bolag – och alla återinvesterar vinster och överskott i verksamheternas utveckling. - Famnas medlemmar omsätter drygt 4.5 miljarder och har ca [...]


2014-07-04

Idéburet företagande Om Vänsterpartiet skulle få igenom sitt förslag om vinster i välfärden ska anställda ges möjlighet att ta över privat driven verksamhet. En fond på en miljard kronor skulle skapas för att stödja övertagandet och även hjälpa offentligt driven välfärd som vill öka personalinflytandet. Att ersätta privat driven välfärdsverksamhet med ideellt driven är en trend som i [...]


almedalen30juni

2014-06-30

Alla DEMOKRATISKA VINSTER I VÄLFÄRDEN – tas möjligheterna med idéburen vård, skola och omsorg tillvara? Hur kan välfärden ta tillvara de ekonomiska, sociala och demokratiska värden som idéburna aktörer inom den sociala ekonomin bidrag med? Vad gör EU på området? Ligger Sverige efter? Detta var frågor som diskuterades i måndagens seminarium som arrangerades av Famna, Coompanion Sverige, RIO, [...]


2014-06-30

Omvärld 3 juli kl 14-15.30 Uppsala Universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal F20 Hur kan vi skapa bättre spelregler för idéburen, icke vinstdriven verksamhet? Livskvalitetsvärden inom förskola, skola, vård och omsorg. Kommersialiseringen inom förskola, skola, vård och omsorg och en allt hårdare statlig styrning av verksamheternas utformning lamslår kreativiteten och gör att livskvalitetsvärden och kulturella och sociala aktiviteter [...]