2014-09-02

Externa flöden   Det är första gången båda blocken lyfter civilsamhällets betydelse i sina valmanifest. Allianspartiernas valmanifest har ett kapitel rubricerat Ett samhälle i gemenskap, och talar om ”ett stärkt civilsamhälle”. Där poängteras att människors engagemang och delaktighet skapar tillit i samhället. Demokrati, idrott och kultur lyfts fram, men även civilsamhällets insatser för landets välfärd. Alliansen skriver: ”Vi vill underlätta [...]


2014-09-01

Omvärld Du som skriver en uppsats om civilsamhällets roll i välfärden. Ta chansen att få din uppsats publicerad i bokform samt få ett stipendium på 5000 kronor. Sista ansökningsdag är den 19 september!      


2014-09-01

Kvalitet och utveckling Under hösten arbetar 9 team med att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. De verksamheter som medverkar är Bräcke diakoni, Danvikshem, Hospice Gabriel , HSB Omsorg, Karolinska universitetssjukhuset, Blomsterfonden, Josephinahemmet, Edsätra. Vill du veta mer om Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete, vänligen kontakta Truls Neubeck. truls.neubeck@famna.org Processkartläggning för en gemensam förståelse av vården och omsorgen ur de [...]


2014-08-27

Kvalitet och utveckling De senaste åren har Kvalitets-, Äldreomsorgs- och LSS-nätverket fungerat som ett mycket viktigt referensorgan i Famnas kvalitetsarbete.  Nu bjuder de in till en workshop för att diskutera hur man ser på behov och möjligheter i Famnas framtida kvalitetsarbete.  


2014-08-27

Idéburet företagande Idéburna organisationer buntas ihop med kommersiella bolag på grund av Göteborgs stads motstånd mot alla privata vårdföretag. Det gör att vård och omsorg som göteborgarna vill ha hotas. ”Vi i Famna Väst, en del av Riksorganisationen Famna, har en sak gemensamt. Vi är fem privata utförare inom vård och omsorg (Bräcke diakoni, Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, [...]


2014-08-25

Idéburet företagande I sin valmanifest skriver Kristdemokraterna om ”Välbefinnande och värdighet för äldre”. ”Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. En äldre person har, precis som yngre, individuella behov som inte kan tillgodoses i en mall, i ett standardbeslut. Vård och omsorg måste därför utformas utifrån den enskilda människans behov. Mycket har åstadkommits [...]


2014-08-14

Idéburet företagande Centerpartiets partiledare Annie Lööf pratar om vinster i välfärden . ”– Jag är för högre kvalitet och att människor ska få bestämma vilken vårdcentral man ska gå till eller vilken hemtjänst man ska använda. Då krävs alternativ och då behöver vi ha ideella, offentliga och privata aktörer. Företag behöver ge överskott för att existera, annars går de [...]


2014-08-14

Idéburet företagande Skulle du vilja starta ett icke-vinstdrivande/ idèburet företag inom vård, omsorg och social omsorg? Ta då hjälp av projektet ”Fler Vägar och Värden i Vården”! Välkommen till en inspirationsträff med information om, och en utbildning kring, idéburet företagande inom vård och social omsorg.   Mer information hittar du här:


2014-08-12

Idéburet företagande Valet närmar sig. Med pressmeddelanden, sommartal och sommarfika vill partierna få oss att förstå hur de vill forma framtiden. Lars Pettersson, generalsekreterare, lyssnar särskilt efter det som handlar om vård och social omsorg, om drivkrafter och om syften med företagande.   Botanisera gärna på partiernas hemsidor och fundera på vilken plats och roll de idéburna organisationerna har i [...]


2014-08-08

Okategoriserade Regeringen utsåg idag Ingvar Mattson, nuvarande kanslichef på riksdagens finansutskott, till generaldirektör för Statskontoret. Han tillträder den 1 oktober. -Statskontoret bistår regeringen med att bland annat granska statlig verksamhet och utveckla förvaltningspolitiken. Ingvar Mattsson är starkt engagerad i de förvaltningspolitiska frågorna, berättade Stefan Attefall vid regeringens sommarfika den 7 augusti. Socialdepartementet, 7 augusti 2014 Powered [...]