2014-09-29

Idéburet företagande Innan valet kom en debattartikel där Famna bland andra förespråkade för ett tredje driftsalternativ. Idag kan ni på DN debatt läsa fortsättningen på denna debatt. ”Syftet med vår debattartikel var att lyfta fram den idéburna sektorn, inte att diskutera vinst i välfärden. Vi ser därför fram emot en ny lagstiftning på upphandlingsområdet som tillvaratar det utrymme som det [...]


2014-09-29

Idéburet företagande Så här efter valet är frågorna många och inom bland annat friskolevärlden väntar man spänt på vad resultatet blir när partierna ska försöka att enas. Idéburna skolors riksförbund har en del punkter de vill föreslå som vore bra för Sveriges skolsystem och de fristående skolorna. Frågan kring vinstutdelning är förstås en av de svåra frågorna [...]


2014-09-26

Medlemmar Stockholms Stadsmission är en idéburen aktör som utifrån en kristen människosyn verkar för att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla! Vi utmanar och kompletterar samhällets insatser inom utbildning, socialt företagande och social omsorg. Organisationen har ca 550 anställda och 400 volontärer. Stockholms Stadsmission söker nu en Kommunikationschef med gedigen erfarenhet inom varumärkesbyggande, opinionsbildning och [...]


2014-09-26

Medlemmar   Stiftelsen Credo är ett icke vinstutdelande företag som sedan 1990 bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet för vuxna, ungdomar och barn. Vi arbetar på uppdrag och har avtal med ett flertal kommuner och med kriminalvården. Läs mer om oss på Stiftelsen Credo gör en nystart hösten/vintern 2014 och anställer såväl verksamhetschef som fyra konsulenter. Stiftelsen satsar även pengar [...]


2014-09-26

Medlemmar Skyddsvärnet söker utbildare/samordnare inom hotell, restaurang och konferens. Är du eller känner du någon som kan vara intresserad?


2014-09-26

Medlemmar Patientsäkerhet skapas genom en kultur där man vågar prata öppet om det som går bra och det som inte fungerar. Bara då kan vi ändra våra arbetssätt och lära av varandra – för de vi finns till för:


2014-09-25

Externa flöden Utdrag ur Coompanions remisssvar ”Coompanion är en företagsrådgivande organisation för människor som vill starta företag tillsammans, i kooperativa verksamheter. Vi finns på 25 platser i landet och är representerade i Sveriges samtliga län. Vi svarar enskilt på SOU 2014:51 respektive DS 2014:25 nedan, även om flera av våra inspel gäller för båda.”


2014-09-25

Idéburet företagande Här finner ni Famnas remissvar för Genomförandeutredningen av upphandlingsdirektivet. Denna fråga är central för Famnas medlemmar och det är flertalet förslag från Genomförandeutredningen som vårt remissvar ifrågasätter. Vi hoppas på många remissvar. Referera gärna till eller använd Famnas svar som underlag till egna remissvar. Det är för tillfället ett arbetsdokument som kommer att färdigställas fredag den [...]


2014-09-22

Medlemmar Ett spännande utvecklingsuppdrag i kvalitetsavdelningen på Bräcke diakoni med placering i Stockholm.   Se annonsen här:    Ni kanske vet någon som är intresserad?


2014-09-22

Kvalitet och utveckling Imorgon den 23 samt den 24 september äger den Nationella Patientsäkerhetskonferensen rum på Stockholmsmässan i Älvsjö där Famna är en av medarrangörerna. Årets tema är ”Patientens säkra väg genom vården” där man belyser de största patientsäkerhetsriskerna, arbetet på alla nivåer samt de möjligheter som finns att göra bättre. Även Change Day kommer att finnas på plats [...]