2014-11-21

Omvärld ”Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför i politisk enighet tagit ställning i frågan. Kvinnojourer som är ideella organisationer ska så långt möjligt inte behöva genomgå formellt upphandlingsförfarande. Sveriges Kommuner och Landsting anser vidare, i linje med det, att det ska vara möjligt att särbehandla icke vinstsyftande organisationer i offentlig upphandling, samt att det [...]


2014-11-21

Omvärld ”Varje år söker tusentals kvinnor och barn skydd på landets kvinnojourer. Varje dag sker 100 våldtäkter. Var sjunde man har någon gång i sitt vuxna liv blivit utsatt för grovt fysiskt våld. Mellan 88 och 98 procent av de som anmäls för dessa brott är män. Målet måste vara att ingen ska behöva utsättas eller [...]


2014-11-21

Alla Stockholms Stadsmission har gjort en rapport som de i dagarna har presenterat för riksdagen, Hemlös 2014. Rapporten har fokus på de ökade siffrorna kring antalet hemlösa i Sverige. 1 500 personer över 65år lever idag i hemlöshet och de förväntas öka i grad med att antalet medborgare beräknas bli fler de närmaste 5 åren. Utdrag ur [...]


2014-11-21

Medlemmar ”Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Verksamheten vilar på kristen grund. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt. Vi är idag en av Sveriges största aktörer inom ideellt bedriven vård och socialt arbete på non-profitbasis. [...]


2014-11-20

Omvärld Den 20 november fyller FN:s barnkonvention 25 år. Statsminister Stefan Löfven och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér är på plats i FN i New York och deltar i firandet. Regeringen satsar på att stärka barnets rättigheter och har påbörjat arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag. -Nu inkorporerar vi barnkonventionen i svensk lag, säger [...]


2014-11-17

Alla Idag kunde man läsa artikeln ”Ideella kvinnojourer utesluts när kommuner upphandlar” i DN debatt. I artikeln uppmärksammar man hur kvinnojourer som jobbat med skyddat boende i flera år utesluts i en upphandling som kommunen gör i Botkyrka. ”Upprörande nog är Botkyrkas upphandling enbart viktad på pris och inte kvalitet. Den aktör som uppfyller hela kravlistan och [...]


2014-11-14

Alla Heldagskonferens 19 november med Temagruppen för Entreprenörskap & Företagande: Hur arbetsintegrerande sociala företag kan motverka utanförskap. Tema: Framgångsfaktorer och fallgropar när man utvecklar Arbetsintegrerande sociala företag. Lyssna på erfarenheter från Temagruppen, deltagare i projekt, tjänstemän och företrädare för arbetsintegrerande sociala företag. Vi bjuder på spännande soffsamtal med politiker och  representanter för myndigheter. Missa inte våra miniseminarier som tar upp frågor om [...]


2014-11-12

Medlemmar ”Ungas Kvinnors Värn har genom sin historia varit sitt uppdrag, att hjälpa och stödja unga kvinnor i behov, troget genom att på olika sätt finnas till för dem som har behövt oss. Vi har gjort det utifrån vår kallelse att vara goda systerliga förebilder med mål att främst ge trygghet, stöd och kärlek i praktisk [...]


2014-11-10

Alla Det skall bli lättare för civilsamhällets organisationer att delta i offentliga upphandlingar. På så sätt ramar oppositionen in sitt intresse för tillväxt och utveckling av idéburna organisationer och dess företagande inom välfärden. Man hänvisar vidare till den av Dan Ericsson ledda utredningen om et stärkt och självständigt civilsamhälle.


2014-11-07

Medlemmar Idag firar Skyddsvärnet 100 år med seminarier och samtal med bland annat universitetslektor och psykoterapeut Barbro Lennéer Axelson, direktor Mats Hedenskog, Skyddsvärnet Göteborg och Anette Skårner, docent vid Institutionen för socialt arbete och ledamot i Skyddsvärnets styrelse. Betydelsen av sociala relationer längs vägen ut ur missbruk är ett av de ämnen som tas upp.   ”Skyddsvärnet är [...]