2015-03-02

Idéburet företagande I söndagens Agenda diskuterades den kommande utredningen kring välfärd. Regeringen flaggade för utredningen i höstas men den har inte tillsatts ännu. LOs Tomas Baudin intervjuades och han vill se utredningen snart komma igång och ha ”en tung utredare med bred kompetens”. Civilminister Ardalan Shekarabi medverkade i Agendastudion och sa att det är komplexa frågor som ska [...]


2015-02-26

Press Famna är en riksorganisation för idéburen vård och omsorg och hade sitt konstituerande möte 2004. Famna bildades då frågorna om vårdens och omsorgernas framtid var många. Det idéburna-baserade alternativet lyfts fram i flera offentliga utredningar och är också en del i den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvårdens utveckling. I den ingår att skapa förutsättningar för [...]


2015-02-23

Externa flöden I Uppsala finns en mobil äldreakut som startades 2011 för att öka möjligheten till akut vård i hemmet för äldre, och avlasta sjukhusets akutavdelning. Nu har verksamheten permanentats och drivs av kommun och landsting tillsammans.


2015-02-20

Omvärld En internationellt ledande forskare i social ekonomi och sociala investeringar besöker Sverige på inbjudan av Famna den 10-13 mars. Det är Marguerite Mendell, från Concordia-universitetet i Quebec. Marguerite Mendell har forskat kring socialt företagande och ekonomi samt sociala investeringar. En viktig del av hennes forskning rör frågor om hur ett samhälle kan bygga upp strukturer på [...]


2015-02-20

Kvalitet och utveckling Mikrosystemfestivalen är dagar fylld med nytänkare och utmaningar inom hälsa- och sjukvård. Gamla tankar ifrågasätts och deltagarna utmanas i att våga prova något nytt för att förbättra och utveckla. Deltagarna består av de inom professionen, teoretiker, författare, forskare och det de har gemensamt är övertygelsen om att förändring börjar med oss. Truls Neubeck medverkar som chair [...]


2015-02-19

Kvalitet och utveckling Artikeln bygger bl.a. på en ny rapport från SYLF om ”Jämlik vård ur underläkarperspektiv”. De skriver i debattartikeln: ”Svensk sjukvård är bra, men inte lika bra för alla. Vilka läkemedel du erbjuds, och hur länge du får vänta på cancervård är geografiska skillnader i vården som fått stor uppmärksamhet på senare tid.” ”Många problem som uppstår i [...]


2015-02-19

Kvalitet och utveckling Robotar och övervakning i äldrevården tas upp i en rapport och debattartikel från Smer – Statens medicinsk-etiska råd. ”Bara ett mindre antal robotar har ännu tagit plats i svensk äldrevård. I andra länder som Japan och Danmark har utvecklingen gått betydligt längre. Smer vill nu vara tidigt ute med att ge etiska råd till de svenska [...]


2015-02-16

Alla Du kan påverka framtidens vård och omsorg! SveaPriset är en innovationstävling för att få fram de bästa idéerna för en bättre vård och omsorg. Är du en problemknäckare som ser lösningen på hur vården och omsorgen kan bli bättre? Har du en innovationsidé som stärker brukarens/patientens ställning, effektiviserar resursanvändningen och höjer kvaliteten?Thomas Scnheider, kvalitetschef på Bräcke [...]


2015-02-16

Alla ”Det är något konstigt i Sverige; å ena sidan tror sjukvårdspersonal att de aldrig får tala med journalister utan måste hänvisa till informationsavdelning, å andra sidan medverkar hälso- och sjukvårdspersonal i realityserier i tv”, skriver Ann-Sofie Magnusson, doktor i journalistik i en debattartikel i SvD. Hon fortsätter: ”För att våga ta ställning till om och hur [...]


2015-02-13

Idéburet företagande För tolfte året i rad bjuder Region Jönköpings Län in till konferensen ”Utvecklingskraft”. Det är en nationell mötesplats där du kan ta del av goda exempel på förbättringsarbete från hela Sverige. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård och tandvård. Utvecklingskraft äger rum 6–7 maj, på Elmia i Jönköping. Anmälan och mer [...]