2015-08-31

Medlemmar Kvinno- och tjejjoursrörelsen fortsätter att växa, skriver Unizon, som samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter för ett jämställt samhälle fritt från våld. De flesta som arbetar på jourerna gör det ideellt. Nu i höst söker 9 av 10 av Unizons kvinno- och tjejjourer nya volontärer.


2015-08-27

Omvärld Den 1 juli inrättades ”Rådet för statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst” under ledning av Socialstyrelsen. Samtidigt ändras ansvarsfördelningen mellan en rad myndigheter. Och några döps om.


2015-08-25

Kvalitet och utveckling Höstens kvalitetsarbete startar med en gemensam nätverksträff för Famna-medlemmar i de nätverk som arbetar med kvalitet, äldreomsorg, LSS och e-Hälsa.


2015-08-24

Medlemmar Ulrika Stuart Hamilton har 24 augusti börjat som generalsekreterare (GS) för Famna. Ulrika efterträder Lars Pettersson, som gått i pension efter 11 år som GS, och som fortsätter som konsult med nya uppdrag.


2015-07-07

Alla Vi önskar alla besökare en trevlig sommar. Famnas hemsida kommer under sommaren endast uppdateras sporadiskt. Kontoret beräknas vara i full verksamhet efter 25 augusti. För kontakt av varje slag, tveka inte att ringa: Ingemar Olsson: 070 585 57 67, Lars-Erik Lidström 072 236 27 88. Ha en fin sommar önskar vi på Famna.


Ulrika Stuart Hamilton

2015-06-29

Medlemmar Ulrika Stuart Hamilton blir ny generalsekreterare på Famna i augusti. Hon kommer närmast från en tjänst som statssekreterare under förra jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm, som i sin ministerportfölj även ansvarade för civilsamhällesfrågor. Sedan årsskiftet är hon också styrelseordförande för Statens Kulturråd.


2015-06-23

Idéburet företagande Två seminarier från verkligheten för idéburna verksamheter: Ekonomi och drivkraft i företag utan vinstsyfte, måndag 29 juni kl. 13.40. Kvalitet och innovation i företag utan vinstsyfte, onsdag 1 juli kl. 8.00. (Mer info)


2015-06-22

Idéburet företagande Justitieminister Morgan Johansson besöker på onsdag 24 juni Halvvägshuset som Skyddsvärnet driver på Rosenlundsgatan i Stockholm. Halvvägshuset används för män som i slutet på sitt fängelsestraff ges möjlighet att bo där, samtidigt som de kommer igång med arbete, familj och annat livsviktigt. (Läs mer)


2015-06-08

Idéburet företagande Famnas ekonomiska seminarium. Måndag 29 juni. Tid: 13.40. Plats: Ideella Trädgården. – Mer info:


2015-06-08

Kvalitet och utveckling Famnas välfärdsseminarium. Onsdag 1 juli. Tid: 8.00. Plats: Frälsningsarmén, Krukmakarens hus. – Mer info: