2017-02-10

Idéburet företagande Famna söker en praktikant för andra halvan av vårterminen och en för höstterminen. Famna söker dig som befinner dig i senare delen av dina studier vid universitet/högskola, främst med inriktning mot statsvetenskap, juridik, förvaltningslinje, ekonomi, statistik, historia eller annan samhällsvetenskaplig eller humanistisk utbildning. Vi vill att du har intresse för idéburna företag och organisationer.


2017-02-08

Idéburet företagande Dagens Industri skriver om hur den ideella sektorn drabbas negativt av vinsttaket som föreslås i välfärdsutredningen. Skyddsvärnet, Famna med flera uttalar kritik mot att idéburna inte undantas från vinsttaket.


jan-ake-zetterstrom-och-stefan-nilsson-520x330

2017-02-02

Idéburet företagande Nyligen kom vad som kan bli ett dråpslag mot cancervården på Ersta sjukhus. Ett förslag inom Stockholms läns landsting innebär att den mest avancerade cancerkirurgin på sjukhuset ska flyttas. Inte för att cancervården är dålig. Tvärtom, cancervården på Ersta är väldigt bra. Skälet är att Konkurrensverket kräver en ny upphandling. Företrädare för Ersta diakoni och Ersta sjukhus skriver i Dagens Samhälle att det är dags att regeringen tar ansvar och förtydligar regelverket kring upphandlingar och idéburna organisationer.


Kugghjulet

2017-02-01

Kugghjulet Kugghjulet är ett projekt som startats för att stötta Arbetsintegrerande Sociala Företag. Det utmärkande och gemensamma för Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) är att ASF driver affärsmässig verksamhet, återinvesterar överskottet och har som syfte att integrera personer i arbetsliv och samhälle. ASF kombinerar produktion av varor och tjänster med uppgiften att, genom arbete och delaktighet, integrera människor i samhälle och arbetsliv. Kugghjulet drivs av Famna och Coompanion med finansiering från ESF (Europeiska Socialfonden).


Bild: Solberga By

2017-01-26

Kvalitet och utveckling Assistans, rätten till ett liv, rätten till assistans – vad händer? Träffa och samtala med Bengt Westerberg.


Kirurgi Ersta

2017-01-23

Idéburet företagande Delar av Ersta sjukhus' kirurgiska verksamhet hotas av nedläggning. Landstingets politiker, med bl.a. ansvariga sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink, ska snart bestämma om delar av kirurgin ska fortsätta på Ersta. Det plötsliga beskedet har lett till stora protester och uppmärksamhet i media. ”I alla patientenkäter får vi toppbetyg, man känner sig trygg, sedd och bra omhändertagen enligt utvärderingarna… Ryktet om den goda vården har gjort att patienter från hela Sverige och även internationellt söker hit”, skriver Erstas biträdande överläkare Anna Leifler.


frolundabutik1

2016-12-19

Famna Väst Ett nedlagt reningsverk, övergivet, oanvänt och förfallet i många år. Som förvandlats till ett hjärtecenter för aktivitet, för ungdomar, liv och människor som växer. Det är historien om Reningsborg, Göteborgs första moderna reningsverk och senare centrum för människor och stöd. Byggt 1954, nedlagt 1972, lämnat, misskött och upptäckt igen, för att mot många odds byggas om till aktivitetscentrum och nav för föreningen Reningsborg som numera driver bred ungdomsverksamhet som skapar hopp och tilltro, med människomöten, läxhjälp, gymnasiestudier, sociala företag, second hand, ungdomsgård.


Mobilitetscenter

2016-12-16

Famna Väst Bilen är för vissa kanske främst en statussymbol för HärKommerStoraJag. För andra ger bilen möjlighet till självständighet och större oberoende, en viktig del i livet. Det sista präglar Mobilitetscenter, som gör medicinska tester för personer med funktionsnedsättning kring lämplighet och körförmåga, testar bilanpassning och har körsimulator att träna och bedömas i. Med modern utrustning, vetenskaplig grund och i nära kontakt med forskningsSverige håller sig Mobilitetscenter framme som en spjutspets för teknik och människor.


2016-12-09

Medlemmar En presentation av två remisser som kommit till Famnas kansli.


Josefin Smedbergs uppsats om IOP tilldelades utmärkelsen "Civilsamhällesstipendiet 2016", här överlämnad av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

2016-12-06

Kvalitet och utveckling En idéburen organisation har goda möjligheter att bevara sin självständighet och oberoende röst när de ingår ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med en offentlig aktör. Det konstaterar Josefin Smedberg i sin masteruppsats som tilldelats Civilsamhällesstipendiet. Civilsamhällesstipendiet är en utmärkelse för en viktig studentuppsats som årligen utses av Forum, IDEELL ARENA och Famna.