2015-11-20

Medlemmar Vi på Famna söker en kvalificerad medarbetare för analys- och opinionsarbete. Du ska bland annat ha goda kunskaper om offentligt beslutsfattande, erfarenhet av opinionsbildning, och goda insikter om eller egna erfarenheter av idéburen sektor.


2015-11-16

Medlemmar Priset Årets Vårdgivare delades i år mellan Bergåsa HVB (Halland) och Selene-kollektivet (Gotland). Priset Årets medarbetare tilldelades Julia Matthis på HOPP Stockholm (ideell förening). Priserna delas ut av föreningen Svenska Vård.


2015-11-16

Idéburet företagande Psoriasisföreningens vårdverksamhet som varit nedläggningshotad kommer att finnas kvar. Det beskedet kom nyligen från Stockholms läns landsting och drygt 5 100 patienter i Stockholmsområdet kan nu andas ut.


2015-11-13

Idéburet företagande Famna arrangerar tillsammans med nordiska systerorganisationer den första nordiska konferensen om idéburen välfärd. Konferensen hålls den 28-29 januari 2016, i Oslo. Målet är att skapa möte och nätverk, diskutera nordisk idéburen välfärd, höra om aktuell forskning med mera. Öppet för alla intresserade inom Famna att delta.


2015-11-12

Idéburet företagande Famnas ledning skriver i debattartikel i Dagens Samhälle: Idéburen vård och omsorg upplever ett starkt stöd i opinionen och av politiker och näringslivsföreträdare. Men det händer alldeles för lite kring villkoren för verksamheterna. Idéburen sektor växer inte som den skulle kunna om vi fick rätt förutsättningar, skriver Famnas ordförande Lotta Säfström, samt Martin Ärnlöv, vice ordförande, och Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare.


2015-11-11

Idéburet företagande Sigtunas kommunalråd Lars Bryntesson (S), har lämnat in en motion till Sveriges kommuner och landstings (SKL) kongress om samarbete med idéburna organisationer. Sigtuna kommun har sedan i somras ett avtal med Sigtuna kvinnojour om ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP).


2015-11-10

Medlemmar Vid årsskiftet öppnas Matmissionen i Rågsved. En matbutik som minskar matsvinnet genom att sälja varor med bland annat nära bäst-före-datum, underlättar för personer som lever i ekonomisk utsatthet genom låga priser och skapar arbetstillfällen för personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Butiken är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission och Axfood.


2015-11-09

Medlemmar RFS (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare) bjuder in till premiärvisning av filmen "Hallå, det är jag", som RFS tagit fram i projektet Rollkoll. En film som handlar om Kalles väg för att få hjälp av en god man.


2015-11-09

Idéburet företagande Famna medverkar vid Privatvårdsdagen 2015, en mötesplats arrangerad av Dagens Medicin den 10e december i Stockholm. Dagen kommer kretsa kring vårdvalet, dess konsekvenser, den politiska situationen och vilka vägar framåt som finns.


2015-11-05

Kvalitet och utveckling Famna söker en vikarierande projektledare till Famnas kompetensforum i eHälsa. Vår ordinarie projektledare kommer att vara föräldraledig och vi söker därför en vikarie under perioden februari 2016 till och med februari 2017.