2014-10-23

Alla Regeringen presenterar idag sin budgetproposition. Regeringen själv framhåller bland annat en extra miljard till vården, utökad sjuksköterske- och barnmorskeutbildning, fria läkemedel till barn under 18 år, satsning på cancervård samt två miljarder i satsning på äldreomsorg.  


2014-10-22

Alla Både regeringen och Vänsterpartiet har enats om att en satsning på 2 miljarder kronor skall gå till äldreomsorgen i landets kommuner. Denna satsning har varit ett av de viktigaste kraven från Vänsterpartiets krav i budgetförhandlingarna. Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, säger, ”Den som arbetar i äldreomsorgen eller de som har anhöriga i äldreomsorgen eller är äldre [...]


2014-10-22

Medlemmar Det finns många myter kring EU-migranter och romer. Göteborgs Räddningsmission får många frågor om situationen kring försörjning i gatubilden. Detta uppkomna behov att få veta mer eller få hjälpa till har resulterat i att en ny webbsida lanserat som behandlar just dessa frågor. Sidan heter www.podrom.se. Där finns rapporter, fakta, reportage, svar på vanliga frågor [...]


2014-10-22

Alla Samverkan, delaktighet, etik och juridik var i fokus när 900 personer deltog i den nationella eHälsodagen den 22 oktober. E-hälsa handlar om digitala tjänster inom vården och omsorgen, och statssekreterare Agneta Karlsson sa under konferensen att samverkan är nödvändigt för att nå regeringens mål. Socialdepartementet, 23 oktober 2014 Powered by


2014-10-17

Idéburet företagande Alternativet som levt i skymundan träder nu fram, de idéburna företagen. I förra veckan enades regeringen samt Vänsterpartiet i en uppgörelse om vinster i välfärden. I denna uppgörelse skall man utreda ett antal åtgärder för att få bort vinstjakten som incitament. – Det välkomnar vi, säger Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, en organisation för de idéburna företagen [...]


2014-10-17

Medlemmar Utdrag ur artikeln: ”Fattigdomen har många ansikten. Vi möter den dagligen och aldrig tidigare har så många sökt sig till vår verksamhet som nu. Det är dags att förena krafterna – politik, näringsliv, idéburen sektor och du och jag, skriver Eva Eriksson och Lotta Säfström. Vi på Göteborgs kyrkliga stadsmission tycker att det är dags att göra [...]


2014-10-16

Kvalitet och utveckling Famna har deltagit i projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag med medel från Allmänna arvsfonden 2011-2014. Uppdrag som är reglerade i lag har bidragit till att stödja 150 000 personer i form av kontaktfamilj, lekmannaövervakare, förvaltare, kontaktperson god man m.m. Utifrån Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, erfarenhet tycker de att myndigheter som tillsätter dessa frivilliguppdrag behöver förändra [...]


2014-10-16

Medlemmar ”Det lever barn i Sverige som nästan alltid är rädda. Barn som inte kan räkna med att alltid äta sig mätta, ha varma kläder på vintern eller vara trygga i sina hem. Barn som inte kan räkna med att få gå i skolan eller få träffa en läkare om de blir sjuka. Så ser uppväxten [...]


2014-10-16

Medlemmar Ersta sjukhus hamnar på topp i den Nationella Patientenkäten som mäter patienters upplevelser av kvalitet inom hälsa- och sjukvård. Detta i jämförelse med både andra vårdgivare inom Stockolms Läns Landsting och med vårdgivare i Sverige i stort.


2014-10-13

Alla Den 23 oktober 2014 håller Famna sitt årliga höstseminarium. Det är en dag för utbyte, diskussioner och seminarier. I år blir valet och dess utgång en het fråga då det är många som undrar hur valresultatet kommer att påverka den idéburna sektorn. Framtiden för medlemmarna, arbetet inom den Etisk Plattform, förändring i upphandlingsregelverket är även de några av [...]