DSCF6258

2015-10-13

Kvalitet och utveckling Den nationella eHälsodagen 2015 blev en fullpackad tillställning. Deltagarlistan var fylld till brädden och dessutom kölista, och programmet var fyllt av intressanta nyheter och spaningar. Famna medverkade i flera seminarier, bland annat ett välbesökt seminarium om innovationer och medarbetarnära förbättringsarbete.


2015-10-12

Medlemmar Famna har gjort en enkät bland sina medlemmar för att kartlägga i vilken omfattning de arbetar med flyktingmottagande och vilka problem de möter. I oktober är 18 av Famnas verksamheter involverade i olika former av vård och omsorg för flyktingar. Organisationerna arbetar varje dag med att hjälpa, stödja och vårda drygt 2500 nyanlända, ensamkommande barn och andra flyktingar.


IMG_0040-2

2015-10-08

Medlemmar Min andra resa gick i strålande höstsol i början av oktober till två medlemmar i Malmö: Hyllie Park Äldreboende AB och Skåne Stadsmissions Unga Forum. Inskolningen som generalsekreterare fortsätter - jag har ett stort behov av att se med egna ögon och höra chefer och medarbetare i våra mångfacetterade verksamheter berätta om sitt arbete, drivkrafter och utmaningar, skriver Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna.


2015-10-06

Omvärld Arbetsuppgifterna är att utreda, sammanställa och analysera viktigare statliga utredningar, följa aktuell debatt och bidra med analys i vår omvärldsbevakning, ta fram underlag till rapporter, artiklar med mera.


2015-10-02

Kvalitet och utveckling Famna har beviljats utvecklingsresurser från det svenska ESF-rådet i Stockholmsregionen. Medlen går till kompetensutveckling för idéburna verksamheter och deras personal, med målet att utveckla eHälsoarbetet. Detta projekt gäller i tre år med start i december 2015, och det är tio medlemmar inom Famna som kommer att medverka.


2015-10-01

Medlemmar Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Det är dags att vi på allvar ser dessa barn och ger dem det skydd och stöd de har rätt till, skriver Unizons generalsekreterare Olga Persson i en debattartikel i Dagens samhälle. Unizon är en Famna-medlem som samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon har nyligen gett ut boken ”Det gäller barnen. Barn och unga på skyddat boende”.


2015-09-30

Kvalitet och utveckling För att kunna byta erfarenheter mellan Famna-medlemmar finns det nätverk med olika inriktningar. Nätverken är öppna för medlemsorganisationernas medarbetare inom några gemensamma områden – t.ex. kvalitet, äldreomsorg, LSS, näringspolitik, information. Ibland träffas nätverken på riktigt, och mellan träffarna finns det medlemsforum via nätet. Läs mer.


Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna

2015-09-29

Medlemmar "Som nybliven generalsekreterare har jag nu gjort mina första studiebesök hos Famna-medlemmar", skriver Ulrika Stuart Hamilton. "Resan gick till Göteborg där jag tillbringade en halvdag vardera med Bräcke Diakoni och Göteborgs Räddningsmission. Fem olika verksamheter hann jag se. De spände över vitt skilda fält, från små barn till vård i livets slutskede, från tonåriga traumatiserade ensamkommande flyktingbarn till gruppboende för vuxna psykiskt sjuka."


2015-09-24

Idéburet företagande Den 29 oktober hålls Famnas höstmöte med tillfälle till diskussioner med kollegor och vänner från idéburna verksamheter om viktiga och aktuella frågor. Årets tema är Idéburen identitet.


2015-09-24

Kvalitet och utveckling Förhandsintresset inför eHälsodagen den 6 oktober visar att Famnas seminarium är ett av de tre mest klickade och lästa, meddelar arrangörerna. Famna-seminariet rubriceras ”Systematiskt förbättringsarbete och innovationer - en viktig del i eHälsa”. Fler intresseklick har bara den stora diskussionen om nationell eHälsostrategi samt ett framtidsseminarium. Den nationella eHälsodagen går av stapeln i Stockholm, med ett 40-tal seminarier och arrangemang.